پارکینگ‌های آتی : تغییراتی شگرف در عصر خرید خودرو فروش خودروهای خودران

اما طراحان شهری بایستی آن نیازها را روز جاری در طرح‌های خود پیش‌بینی کنند . تجهیز کردن یک ساختمان پارکینگ برای یک واحد مسکونی یا این که فروشگاهی در حالتی‌که توسعه‌دهندگان به‌خوبی نیازمندی‌های آن را پیش‌بینی نکرده باشند ناممکن است . سطح ها احتمال دارد کاملاً صاف باشند . شیب‌ها بایستی کوتاه و نسبتاً با زاویه‌ی مضاعف باشند یا این که در گوشه‌های ساختمان‌ها به‌صورت مارپیچی تهیه شده باشند . سقف‌ها باید به‌قدری بلند باشند که استفاده‌های آتی را عملی سازند , که احتمالا هزینه‌ها را درین بازه‌ی هنگامی افزایش دهد ولی از هزینه‌های تجدید بنا در آتی قطعاً می‌کاهد . پباده سازی گوشه و کنار به‌نحوی که نور و روشنایی در راس طبقات پارکینگ به اندازه‌ی کافی مکان را پر‌نور ساخته باشد , اجازه‌ی اضافه کردن واحدهای داخلی در آتی را خواهد بخشید . در توسعه‌ی شهر نشویل , فرض ها نقل شده مواردی میباشند که در هم اکنون بازنگری و توجه می‌باشند .

برایان رایت میگوید : &# خودرو خرید شرایطی ; نحوه‌ی ساخت فضاها نیز اهمیت پیدا می‌کند . زمانی‌که شما با یک ساختمان درست شده روبرو می‌باشید , مجال مناسبی است که آن را تجهیز کنید . حتی در صورتی در وضعیت قابل قبولی باشد می‌توانید جلوه‌های بصری زیباتری هم در اجتماعی که دیده میگردد به آن ببخشید . ”

بررسی‌ها و دیدگاه‌ها درخصوص فناوری خودران اکثر اوقات می تواند بر روی فناوری خودران به خودی خود تمرکز نماید یا این که حول تغییراتی که محیط عبور و مرور به آن مستلزم است تا عملکردهای خودران در آن فعال شوند , باشد . ولی تغییرات در شکل پارکینگ‌ها تلنگری است که توفیق فناوری رانندگی خودران در تراز پهناور ملی سوای آن حاصل نمیشود و خود نقش گزینش کننده‌ای در میزان توسعه‌ی یک اجتماع در آینده خواهد داشت .

در زمان یک‌سری دهه , برای اولین بار است که خرید خودرو فروش خودروها در برنامه‌ریزی‌های شهرهای نام برده به‌حساب آمده‌اند و با فناوری خودران , اهمیت در لحاظ تصاحب کردن قابلیت‌های خودکار در پباده سازی بیش از پیش اهمیت یافته است . این مطلب خیر صرفا به وسیله طراحان شهری زمینه دقت قرار گرفته بلکه موردی است که شرکت‌های خرید خودرو فروش خودروساز هم اهمیت آن را ادراک کرده و تصدیق نموده‌اند .

موفقیت استرتز می‌گوید : “ فناوری می تواند نگاهی نو از چگونگی کاربری یک شهر به‌دست دهد . در شهر سامرویل , ما می‌توانیم ببینیم که چگونه همه‌ی بخش‌ها با نیز ادغام می شوند و چطور پیاده‌سازی فناوری در دنیای حقیقی وواقعی جلوه‌ای خاص به شهر می‌بخشد . برای فهم چگونگی حل خطاها این چنینی مرتبط با آینده در یک مرحله محلی , زمان مناسبی است که از شهر سامرویل بازدیدی به‌عمل آورید . نحوه‌ی ارتباط مردم با این فناوری‌ها را از نزدیک ببینید تا پتانسیل توانا کارآمدی آن را شعور نمایید . ”